top of page
Coming soon!

Storytelling in Riso X VENSTER

A zine course collaboration by Venster and Studio Misprint!


Wat houdt de workshop in?

Gedurende een aantal weken duik je onder in de wereld van het maken van boekjes met je eigen verhaal en ontdek je de kleurrijke en unieke aspecten van de risoprinter. Je leert over kleurscheiding, papiersoorten, bindtechnieken en andere belangrijke aspecten van zineontwerp en -productie. Ik zal je door het hele proces begeleiden, van het brainstormen en schetsen tot het tot leven brengen van je ideeën in drukwerk, in de vorm van een eigen zine van 6-8 pagina’s. De zinevorm is zeer geschikt voor een kort verhaal of een overkoepelend thema. Je illustraties staan hierbij centraal, maar je zult ook leren hoe je omgaat met tekst en typografie. Mocht je altijd al een gedicht, kort verhaal of zelfs boek in je hoofd hebben, dan is deze cursus uitstekend om te ontdekken hoe dit werkt als een boekje en om met je eigen ideeën te experimenteren. Deze riso zine cursus is de perfecte gelegenheid om het creatieve proces van risoprinten te ontdekken. Doe dus vandaag nog mee en ontdek hoe leuk het is om je eigen zines te maken! Ervaring is geen vereiste. Ga naar https://www.vensteracademy.com/shop/illustratie/storytelling-in-riso/ om deze cursus te boeken! English: For several weeks you will immerse yourself in the world of making booklets with your own story and discover the colorful and unique aspects of the riso printer. You will learn about color separation, paper types, binding techniques and other important aspects of zine design and production. Illustrator Ellis Tolsma will guide you through the entire process, from brainstorming and sketching to bringing your ideas to life in print, in the form of your own 6-8 page zine. The zine format is very suitable for a short story or an overarching theme. Your illustrations are central to this, but you will also learn how to deal with text and typography. If you've always had a poem, short story or even book in mind, this course is great for discovering how it works as a booklet and for experimenting with your own ideas. This riso zine course is the perfect opportunity to discover the creative process of riso printing. So join us today and discover how much fun it is to make your own zines! Experience is not a requirement. Go to https://www.vensteracademy.com/shop/illustratie/storytelling-in-riso/ to book this course! Voor het volgen van onze creatieve cursussen en workshops kun je financiële ondersteuning aanvragen via PPO Werktuig! Vraag snel een tegemoetkoming van 1/3e van ons cursusbedrag aan op hun website.

  • Afgelopen
  • 366 euro
  • Grave van Solmsstraat

bottom of page